Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van 3dprintforum. Iedereen die van dit forum gebruik maakt wordt gevraagd met de regels akkoord te gaan. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum aangenaam te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Inleiding

  1. Het 3DprintForum hanteert het principe "(bijna) alles kan, maar niets hoeft".

   Helaas houdt dat dus in dat niet alles is toegestaan. Om meer duidelijkheid te krijgen volgt hieronder een opsomming van enkele zaken die niet zijn toegestaan en verdere richtlijnen waaraan forumleden zich dienen te houden bij het starten van en het reageren op topics.

   De moderators (forumteam) zijn bevoegd om maatregelen te treffen bij overtredingen. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding(en) kunnen zij daarnaast sancties opleggen.
   Er kunnen overigens zaken zijn die niet in deze gedragscode staan, maar toch niet gewenst zijn. Het is dan aan de moderators om te bepalen of dit wel of niet is toegestaan. De moderators hebben in dit geval altijd het laatste woord. #
 2. Wat is niet toegestaan?

  1. Discriminerende opmerkingen of racisme zijn niet toegestaan. Laat je hiertoe ook niet verleiden in verhitte discussies.

   Maatregel: verwijderen topic of reactie #
  2. Iedereen is vrij te denken en uit te spreken wat men denkt of hoe men gelooft. Helaas deelt niet iedereen dezelfde mening. Om ongewenste (heftige) discussies te vermijden zijn onderwerpen over geloof en politiek niet op het forum gewenst. Daarvoor zijn er voldoende andere fora op het internet om daar je mening te verkondigen of te delen. Onderwerpen hierover of met gedeeltelijke inhoud met deze thema’s zullen dan ook worden verwijderd.

   Maatregel: verwijderen topic of reactie #
  3. Met de groei van het forum komen meer gebruikers online, met allemaal een eigen mening. Die meningen willen in de discussies nog wel eens botsen. Laat je echter nooit verleiden tot scheldpartijen, oftewel raak niet verzeild in flamewars. Probeer de ander met argumenten te overtuigen of negeer de ander.

   Maatregel: Sluiten van topic #
  4. Het posten of verwijzen naar auteursrechtelijk materiaal in welke vorm dan ook, is niet toegestaan op het forum. Indien het forumteam een verzoek ontvangt van de oorspronkelijke eigenaar om de inhoud te verwijderen zal dit altijd worden gehonoreerd. Dit geldt trouwens ook voor (gedeeltelijk) overgenomen stukken tekst.

   Maatregel: Verwijderen topic of reactie #
  5. Aangezien niet iedereen het kan waarderen willen we geen plaatjes van schaar geklede knappe dames of mannen op dit forum zien. Berichten met porno, duidelijke erotische handelingen of foto's van geslachtsdelen e.d. zijn niet gewenst.

   Maatregel: Verwijderen topic of reactie #
  6. Afbeeldingen(plaatjes) of filmpjes (of links hier naartoe) met schokkende inhoud zoals (maar niet beperkt tot) zwaargewonden bij ongevallen zijn niet toegestaan.

   Maatregel: Verwijderen topic of reactie #
  7. Spam oftewel reclame (ook door te verwijzen naar andere sites) maken voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Opgelet: Er is een verschil tussen ongewenste spam, en een webwinkel promo topic plaatsten in het daartoe bestemde forum.

   Maatregel: Verwijderen topic of reactie. #
 3. Bijkomende richtlijnen!

  1. Voorstellen

   Voorstellen is NIET verplicht, maar is wel zo netjes. Het voordeel van een beetje over jezelf en je hobby te vertellen is dat mede-forumleden misschien beter kunnen inschatten wat je kennisniveau is en je dus sneller en beter kunnen helpen. Het voorstellen wordt dus vanuit het Forumteam wel gestimuleerd maar niet verplicht. Echter, het is niet toegestaan om nieuwe leden door opmerkingen of hints aan te manen zich voor te stellen. Berichten die suggereren dat iemand zich "moet" voorstellen worden steevast verwijderd. Bij herhaald overtreden van deze regel kan een (tijdelijke) ban het gevolg zijn. #
  2. De zoekfunctie

   Voordat je een vraag stelt: Het wordt aangeraden om het forum te raadplegen via de zoekfunctie. Veel vragen zijn al vaker gesteld op dit forum. De kans is groot dat je via de zoekfunctie een antwoord vindt. Het laat ook zien dat je zelf ook actie onderneemt en niet alleen maar een vraag stelt en gaat zitten afwachten wie je het correcte antwoord geeft. #
  3. Een vraag stellen

   Vragen stellen is 1 van de meeste gebruikte acties op een forum. Echter is het bij een hobby als 3Dprinten ook van belang dat de vragensteller naast het duidelijk formuleren van zijn/haar vraag, ook aangeeft wat hij/zij zelf al heeft gedaan, heeft opgezocht of heeft geconstateerd. Het wordt erg gewaardeerd als je zelf meedenkt. #
  4. Foto's en plaatjes

   Foto's en plaatjes verduidelijken vaak het onderwerp. Eigen materiaal zal nooit een probleem zijn. Wees echter voorzichtig met het gebruik van (gekopieerd of gelinkt) materiaal van het internet. Daar kan vaak een copyright op rusten. In alle gevallen is het verstandig om bij gebruik van extern materiaal de bron te vermelden. #
  5. Meerdere reacties achter elkaar in één topic

   Denk hierbij aan als je bijvoorbeeld meerdere mensen wilt quoten. Het is gewenst alle quotes in één reactie te zetten en niet te verspreiden over meerdere reacties. Per ongeluk dubbelposten kan altijd gebeuren, maar probeer het te voorkomen door niet direct meerdere keren op de Post knop te drukken. Het forum beschikt over een functie om meerdere personen tegelijk te citeren. Klik hiervoor op het multi-citaat icoontje (dubbele tekstballon) bovenaan een bericht. #
  6. Cross-posten

   Het is niet toegestaan om hetzelfde topic in meerdere forumonderdelen aan te maken. Bij constatering zal ofwel 1 bericht worden overgelaten en de overige dubbels verwijderd of indien van toepassing een dubbel gestart onderwerp worden gesloten. #
  7. Citeren

   Citeren oftewel het herhalen van (een deel) van iemands bericht kan nuttig zijn, maar gebruik het met mate. En gebruik het liefst zo min mogelijk "geneste" quotes. Gebruik normaal gesproken de Antwoord knop om je antwoord te schrijven. Bij dit forum is de citaat knop standaard bij het laatste bericht uitgeschakeld zodat daar sowieso al niet onnodig geciteerd kan worden. Wil je 1 of meerdere leden in een antwoord aanspreken dan kun je dat eenvoudig doen door je reactie te beginnen met @Pieter (Pieter is hier een voorbeeld) en daarna je verhaal te doen, of nog beter en maak gebruik van de multi-citaat functie (dubbel tekstballonnetje boveen een bericht). Hierbij kun je dit voor elke persoon herhalen in hetzelfde bericht. #
  8. Gebruik van hoofdletters

   Titels van topics die volledig in hoofdletters zijn geschreven komen uitermate schreeuwerig over en zijn daarom niet gewenst. #
  9. Off-topic reacties

   Probeer je reacties zoveel mogelijk on-topic te houden, houd je bij het onderwerp dus. Zo nu en dan een grappige reacties tussendoor is geen probleem maar verziek er geen topics mee a.u.b. Voor de alledaagse dingen die niets met onze hobby te maken hebben is er een Off-topic subforum dat kan worden gebruikt als een soort praatcafé en waar je over koetjes en kalfjes kunt praten. (Wel met in acht neming van het forumreglement.) #
  10. Duidelijke titels

   Zorg voor een duidelijke titel bij het starten van een topic. Deze omschrijft bij voorkeur de vraag of inhoud van de topic kort. Duidelijke topictitels zorgen er ook voor dat men later gemakkelijker oude topics terug kan zoeken. #
  11. Smiley gebruik

   Smilies zijn leuk en vaak ook nuttig om emoties weer te geven. Gebruik ze echter wel met mate. Ook is het belangrijk de juiste smilies te gebruiken, het is erg gemakkelijk om verkeerd te worden begrepen bij onjuist gebruik. #
 4. Eventuele sancties!

  1. Naast het nemen van maatregelen kunnen de volgende sancties worden opgelegd:

   Waarschuwing:
   • Bij discriminatie en racisme
   • Bij dreiging met geweld
   • Bij herhaaldelijk overtreden van andere aspecten van de gedragscode.

   Ban:
   Bij herhaaldelijke overtredingen kan een tijdelijke of permanente ban worden opgelegd naargelang de ernst van de feiten. #
 5. Afsluitend

  1. Wellicht komt de gedragscode soms demoraliserend over. Realiseer je dat niet iedereen dezelfde opvatting heeft als het gaat om normen en waarden. Wat de één kan waarderen, zal de ander verafschuwen. We kunnen het niet altijd iedereen naar de zin maken, dus probeer te accepteren dat er soms wel eens een beslissing genomen wordt waar je het niet mee eens bent. Met de gedragscode hoopt het forumteam dat de aandacht gericht blijft op onze primaire hobby namelijk 3Dprinten. #